ZADÁNÍ


    00-klávesové povely

    cvičení č. 1

    01-psaní na klávesnici

    

    cvičení č. 2

    02-Formátování textu

    

    cvičení č. 3

    03-Formátování, kopírování, přesun textu, vkládání symbolů

    

    cvičení č. 4

    04-Formátování textu, vkládání symbolů, zvýraznění textu, kopie formátu

 

    cvičení č. 5

    05-Formátování textu, stránky, odstavce, kopírování textu, ukládání

    

    cvičení č. 6

    06-Práce s tabulátory

 

    cvičení č. 7

    Vytvořte naprosto stejnou přihlášku, k tvorbě použijte znalost tabulátorů a vodících znaků

    07-Tabulátory v praxi - přihláška

 

    cvičení č. 8

    Vytvořte totéž, k tvorbě použijte znalost tabulátorů a vodících znaků

    08-práce s tabulátory 2

 

    cvičení č. 9

    Vytvořte totéž, k tvobě využijte znalost odrážek, číslování a víceúrovňového číslování

    09-Odrážky a číslování