PŘÍPRAVA K MATURITĚ

V této kapitole najdete příklady k opakování k praktické maturitní zkoušce z Informačních technologií.