ZAČÁTEČNÍCI

 Obsahem kurzu je:

  • seznámení se s prostředím MS WORD
  • formátování textu
  • krok zpět a vpřed
  • práce se souborem - uložení, otevření, uložení jako
  • kopírování a přesun textu
  • kopie formátu
  • vkládání symbolů
  • zvýraznění textu

Než začnete zpracovávat úkoly, naučte se psát 

KLÁVESOVÉ POVELY PRO ZNAKY PSANÉ PŘÍMO Z ČESKÉ KLÁVESNICE