MÍRNĚ POKROČILÍ

Obsahem kurzu je:

  • seznámit se se všemi typy dotazů