ZADÁNÍ

VZHLED STRÁNKY

 

Cvičení č.1 - vzhled stránky - ohraničení stránky, číslování řádků, záhlaví a zápatí

Otevřete si následující soubor 01-vzhled_stranky_vstup.doc a upravte jej do podoby tohoto souboru 01-vzhled_stranky.pdf

Při úpravě dokumentu, dbejte na rozeznání typu písma (nikoliv velikosti), v záhlaví se nachází Vaše jméno a příjmení a čas(který se automaticky aktualizuje při otevření dokumentu a při tisku). V zápatí dokumentu se nachází číslování stran a název dokumentu, který se opět aktualizuje, dle změny názvu dokumentu

 

Cvičení č.2 - PRO ODVÁŽNÉ - vzhled stránky - ohraničení stránky, záhlaví a zápatí jiné na první stránce a jiné na sudé a liché stránce, svislé zarovnání textu

Otevřete si následující soubor 02-vzhled_stranky_vstup.doc a upravte jej do podoby tohoto souboru 02-vzhled_stranky.pdf

Při úpravě dokumentu dbejte na dodržení správného typu písma( nikoliv velikosti), všimněte si, že máte jiné záhlaví na první stránce a jiné na stránkách sudých a lichých. Dodržte rozložení textu na stránkách

 

Cvičení č.3 - vzhled stránky - ohraničení stránky, číslování řádků, záhlaví a zápatí

 

Otevřete si následující soubor 03-vzhled_stranky_vstup.doca upravte jej do podoby tohoto souboru 03-vzhled_stranky.pdf

Při úpravě dokumentu, dbejte na rozeznání typu písma (nikoliv velikosti), v záhlaví se nachází datum a název souboru (který se automaticky aktualizuje při otevření dokumentu a při tisku), číslování stran. V zápatí dokumentu se nachází e-mailová adresa

 

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCŮ

Jak správně formátovat odstavce naleznete v této interaktivní výuce: www.odstavce.wz.cz/

 

Cvičení č.1 - formátování odstavců

Otevřete následují soubor 01-Odstavec_stranka.pdf a pracujte dle pokynů v něm

 

Cvičení č.2 - formátování odstavců - vzhled stránky, formátování odstavce

Otevřete si následující soubor 02-pismo_stranka_odstavec.pdf a vytvořte totéž ve Wordu - dodržte typ písma, vzhled stránky a formátování odstavců - !! POZOR NA NEŽÁDOUCÍ MEZERNÍKY A ENTRY !! 

 

Cvičení č.3 - formátování odstavců - vzhled stránky, formátování odstavce

Otevřete si následující soubor 03-pismo_stranka_odstavec.pdf a vytvořte totéž ve Wordu - dodržte typ písma, vzhled stránky a formátování odstavců - !! POZOR NA NEŽÁDOUCÍ MEZERNÍKY A ENTRY !! 

 

Cvičení č.3 - formátování odstavců - vzhled stránky, ohraničení stránky, záhlaví a zápatí formátování odstavce

Otevřete si následující soubor 04-pismo_stranka_odstavec_vstup.doc a upravte jej do podoby tohoto souboru 04-pismo_stranka_odstavec.pdf

Při úpravě dokumentu, dbejte na rozeznání typu písma (nikoliv velikosti), v záhlaví se nachází Vaše jméno a příjmení a aktuální datum a čas, v zápatí dokumentu se nachází odkaz na web. Stránka je ohraničena. Při formátování odstavců - !! POZOR NA NEŽÁDOUCÍ MEZERNÍKY A ENTRY !! 

 

TABULÁTORY

Jak psát text správně za pomocí tabulátorů a vodicích znaků naleznete v této interaktivní výuce: www.tabulatory.wz.cz/

 

Cvičení č.1 - práce s tabulátory a vodícími znaky

Otevřete následují soubor 01-tabulatory.pdf a pracujte dle pokynů v něm

 

Cvičení č.2 - práce s tabulátory a vodícími znaky 

Otevřete následující soubor 02-tabulatory.pdf a totéž vytvořte za pomocí tabulátorů a vodicích znaků ve Wordu

 

Cvičení č.3 - práce s tabulátory a vodícími znaky 

Otevřete následující soubor 03-tabulatory.pdf a totéž vytvořte za pomocí tabulátorů a vodicích znaků ve Wordu

 

Cvičení č.4 - práce s tabulátory a vodícími znaky - kompletní zopakování si kapitol: vzhled stránky, formátování odstavců, práce s tabulátory a vodícími znaky

Otevřete následující soubor 04-pismo_stranka_odstavec_tabulatory.pdf a totéž vytvořte ve Wordu, všimněte si, že v záhlaví dokumentu máte text Televizní přijímač ORAVA a aktuální datu a čas, v zápatí máte text Návod na obsluhu, Vaše jméno a příjmení a číslování stránek. Stránka je ohraničena. Opět rozeznejte typ písma(nikoliv velikost), očíslujte řádky, rozložte text na stránce nástrojem pro rozložení textu, nikoliv entrováním a správně používejte entry a tabulátory. !! HODNĚ ZDARU PŘI TVORBĚ TOHO DOKUMENTU !!  

 

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

 

Cvičení č.1 - práce s odrážkami a číslováním

Otevřete následují soubor 01-odrazky_cislovani.pdf a totéž vytvořte za pomocí odrážek a číslování ve Wordu

 

Cvičení č.2 - práce s odrážkami a číslováním

Otevřete následují soubor 02-odrazky_cislovani_VSTUP.doc a upravte jej do podoby tohoto souboru 02-odrazky_cislovani.pdf. Používejte správně odrážky a číslování a entry

 
TABULKY

 

Cvičení č.1 - tvorba a úprava tabulek

Otevřete následující soubor 01-Tvorba_tabulek.pdf a naprosto stejné tabulky vytvořte ve Wordu

 

Cvičení č.2 - tvorba a úprava tabulek

Otevřete následující soubor 02-tvorba_a_uprava_tabulek.pdf a postupujte dle pokynů v něm

 

Cvičení č.3 - tvorba a úprava tabulek - PRO ODVÁŽNÉ

Otevřete následující soubor 03-FAKTURA.pdf a pokuste se vytvořit stejnou fakturu ve Wordu, pro výpočty použijte vzorečky

 

SLOUPCE

 

Cvičení č.1 - psaní textu do sloupců - novinová sazba

Otevřete následující soubor 01-sloupce_VSTUP.doc a upravte jej do podoby souboru 01-sloupce.pdf

 

Cvičení č.2 -psaní textu do sloupců - novinová sazba

Otevřete následující soubor 02-sloupce_VSTUP.doc a upravte jej do podoby souboru 02-sloupce.pdf, použijte všechny znalosti z předcházejících kapitol